Jak jsme pro Teknia Uherský Brod navrhli automatické pracoviště, které obsluhuje jediný zaměstnanec

Teknia Uhersky Brod, a.s. je společnost, která vyvíjí, vyrábí a dodává přesné technické výlisky z plastu vyráběné vstřikováním. Mezi jejich výrobky patří bezpečnostní díly (např. kryty airbagů), součásti přístrojových desek, prvky interiérů, sestavy osvětlení, atd.

Výchozí stav: ruční aplikace

Několik zaměstnanců ručně aplikovalo malé etikety o velikosti 1x1cm na reaction plate.

 Reaction plate

Klíčové požadavky: zautomatizovat a zrychlit

Požadavek zněl jasně - navrhněte automatické pracoviště, na jehož obsluhu budeme potřebovat jednoho zaměstnance.

Řešení: automatické pracoviště s robotem

Výroba výlisků začíná ve vstřikolisu, odtud je přesune robot na pásový dopravník, ze kterého je odebírá operátor a postupně je vkládá do výsuvného šuplíku, který je součástí našeho jednoúčelového pracoviště.

Tam je převezme 6osý robot, který je po jednom přikládá před aplikační paletku automatického aplikátoru etiket aplikátor etiket LA4050E, a ten na každý výlisek aplikuje štítek obsahující data matrix kód.

automatické pracoviště s robotem

Poté je robot přesune k čtecímu zařízení z důvody kontroly čitelnosti kódu, v případě, že je v pořádku, založí jej do připraveného KLT boxu. Po naplnění tento box odjede po dopravníku na konec pracoviště, kde je odebírán obsluhou a připraven na expedici. V případě nečitelnosti kódu je plastový výlisek robotem přesunut do zásobníku pro NOK kusy.

"Důležitou součástí našeho projektového týmu byla spolupráce s kolegou Melicharem (IT specialista), který zajistil synchroznizaci kamery, robotra a aplikátoru." Pavel Mikel, projektový manažer

Výsledné řešení

Výše popsaným jednoúčelového zařízením se eliminovala chybovost lidského faktoru a výrazně zefektivnil proces výroby.  

 
automatické pracoviště s robotem 2

 

 Chci podobné řešení