Co je laserové pracoviště a k čemu slouží?

Laserové pracoviště je ochranný prostor pro laser, kterým přes uživatelský interface softwaru Marca® manipuluje operátor výroby z vnější strany laserového pracoviště. Pracoviště slouží k ochraně zdraví operátora při práci.

Jak pracoviště vznikalo?

Požadavkem zákazníka, působícího v elektrotechnickém, kovovýrobním a slévárenském průmyslu, bylo vyvinout nový typ pracoviště, který nahradí stávající formu značení různých výrobků zastaralou rycí jehlou. Jednalo se o značení na širokou paletu výrobků, které se lišily svým tvarem, materiálem, velikostí, barvou a dalšími podstatnými parametry. Tento požadavek není vždy jednoduše řešitelný, nakolik je dobrým zvykem vybírat pro každý daný materiál tu nejvhodnější technologiiLaserové pracoviště

Jako relativně univerzální řešení tohoto požadavku jsme zvolili výkonný laser MACSA 9020-Series, ve kterém vzniká laserový paprsek na vláknové bázi. Dále jsme zvolili 2 typy optických čoček o velikostech 560x560 mm a 100x100 mm. Tyto čočky byly vybrány z důvodu pestrosti materiálů, na které se značí, a dále kvůli dostatečné intenzitě pálení do všech substrátů.

Laser byl z důvodů BOZP vybaven ochranným pracovištěm s optickým bezpečnostním průzorovým sklem, které chrání operátora před silným paprskem laseru. Ten je klasifikován úrovní nebezpečnosti 4. třídy a je tedy zdraví nebezpečný. Pracoviště pozůstává z oplechovaného obalu (skříňky) velikého cca 1x1x2m a obsahuje několik funkčních prvků pro bezpečnou a pohodlnou práci operátora. Automatické dvířka, která se zavřou před tím, než je laser v operačním stavu zajistí, že laserový paprsek je distancován od okolního prostředí, a tím je například zajištěno předejití neúmyslnému vložení ruky operátora do směru paprsku. Dále výstražný maják, který upozorňuje na probíhající proces označování nebo další doplňkové prvky, které dělají toto pracoviště bezpečné a snadné k použití.

Laserové pracoviště je nyní již několik měsíců v provozu a úspěšně plní svoji funkci.

Chci také bezpečné laserové pracoviště