Co je laserové pracoviště a k čemu slouží?

Laserové pracoviště je ochranný prostor pro laser, kterým přes uživatelský interface softwaru Marca® manipuluje operátor výroby z vnější strany laserového pracoviště. Pracoviště slouží k ochraně zdraví operátora při práci. Zákazník působí v elektrotechnickém, kovovýrobním a slévárenském průmyslu.

Klíčové požadavky: značení na širokou paletu výrobků

  • Vyvinout nový typ pracoviště, který nahradí stávající formu značení různých výrobků zastaralou rycí jehlou.
  • Značení na širokou paletu výrobků, které se lišily svým tvarem, materiálem, velikostí, barvou a dalšími podstatnými parametry

Řešení: laser vybavený ochranným pracovištěm

  • Jako univerzální řešení tohoto požadavku jsme zvolili výkonný laser MACSA 9020-Series, ve kterém vzniká laserový paprsek na vláknové bázi. Dále jsme zvolili 2 typy optických čoček o velikostech 560x560 mm a 100x100 mm. Tyto čočky byly vybrány z důvodu pestrosti materiálů, na které se značí, a dále kvůli dostatečné intenzitě pálení do všech substrátů.
  • Laser byl z důvodů BOZP vybaven ochranným pracovištěm s optickým bezpečnostním průzorovým sklem, které chrání operátora před silným paprskem laseru. Ten je klasifikován úrovní nebezpečnosti 4. třídy a je tedy zdraví nebezpečný.
  • Pracoviště pozůstává z oplechovaného obalu (skříňky) velikého cca 1x1x2m a obsahuje několik funkčních prvků pro bezpečnou a pohodlnou práci operátora. Automatické dvířka, která se zavřou před tím, než je laser v operačním stavu zajistí, že laserový paprsek je distancován od okolního prostředí, a tím je například zajištěno předejití neúmyslnému vložení ruky operátora do směru paprsku. Dále výstražný maják, který upozorňuje na probíhající proces označování nebo další doplňkové prvky, které dělají toto pracoviště bezpečné a snadné k použití.

Výsledek: funkční pracoviště

Laserové pracoviště je nyní již několik měsíců v provozu a úspěšně plní svoji funkci.

 Chci také bezpečné laserové pracoviště