Výjimečné využití průmyslového značení. V ROBE lighting barví stěny čoček kontinuálním inkjetem

Společnost ROBE lighting s. r. o. je inovativní českou společností, zabývající se výrobou pohyblivých osvětlovacích zařízení té nejvyšší kvality. Tato zařízení expeduje do celého světa pro zábavné, estetické nebo architektonické použití. 

Součástí výroby osvětlovacích zařízení je i příprava vhodných optických čoček, které zesilují a mění velikost světelného kuželu.

Klíčové požadavky: barvení bočních stěn čoček pro reflektory

  • Barvení bočních stěn čoček do reflektorových světel černou barvou - a to za účelem zlepšení optických vlastností čoček pro vedení světla
  • Čočky o průměru 34 a 35 mm a výšce bočních stěn 8 mm
  • Objem produkce 3000 až 4000 barevně upravených čoček měsíčně
  • Kvůli několika typům a velikosti čoček bude nutné vytvoři tešení, které bude schopné pracovat efektivně a flexibilně podle potřeb
  • Vysoká přesnost a dostatečná rychlost aplikace s možností automatizace

Řešení: kontinuální inkjet s rotačním trnem

  • Byla použita kontinuální inkoustová tiskárna Linx CJ400 s tiskovou hlavou
  • Jako ústřední místo pro barvení byl zvolen rotační trn, na který se přesně ustaví čočka podle přípravku.
  • Díky rotačnímu pohybu trnu a čočky se nanese inkoust na bok čočky po celém obvodu
  • Pro dostatečné pokrytí se cykly opakují 2x až 3x s drobnou časovou prodlevou pro zaschnutí předchozí vrstvy inkoustu
  • Pro tuto aplikaci byl využit speciální rychleschnoucí inkoust T551 a díky tomu byla čočka prakticky okamžitě připravena k další manipulaci

Výsledek: bezproblémový tisk

V současné době byla aplikace rozšířena o další typ čočky s průměrem 64mm a o další tiskárnu Linx CJ400 a to z důvodu potřeby nanést inkoust na větší šířku bočních stěn nového typu čočky, která je 14mm.

Aplikace dnes funguje dle návrhu společnost ROBE lighting a úzké spolupráce společnosti BOTTLING PRINTING. Společnost ROBE lighting shledává celé řešení jako bezproblémové a splňující všechna očekávání, která si na začátku stanovila.

 Chci podobné řešení