Netradiční aplikace průmyslového značení při barvení optických čoček

Společnost ROBE lighting s. r. o. je inovativní českou společností, zabývající se výrobou pohyblivých osvětlovacích zařízení té nejvyšší kvality. Tato zařízení expeduje do celého světa pro zábavné, estetické nebo architektonické použití.

Identifikace potřeby

Součástí výroby osvětlovacích zařízení je i příprava vhodných optických čoček, které zesilují a mění velikost světelného kuželu. Společnost ROBE lighting identifikovala potřebu barvení bočních stěn čoček do reflektorových světel černou barvou. Barvení bylo zavedeno nově a to za účelem zlepšení optických vlastností čoček pro vedení světla. Tuto inovaci identifikovala společnost ROBE Lighting na základě vlastních výzkumů konstrukčního týmu.

Čočky, které byly určeny k barvení, měly průměr 34 a 35 mm a výšku bočních stěn 8 mm. Počítalo se s objemem produkce 3 až 4 tisíc barevně upravených čoček měsíčně.

Požadavek na potisk čoček nesl se sebou potřebu vysoké přesnosti a dostatečné rychlosti aplikace s možností případné automatizace. Navíc čoček bylo několik typů a velikostí, proto bylo potřeba vytvořit řešení, které bude schopné pracovat efektivně a flexibilně podle potřeb.

Návrh řešení

Před samotným oslovením naší společnosti, ROBE lighting, zvažovala několik možností řešení. Následně se zúčastnila odborného semináře ZNAČÍM SI, který naše společnost pořádá pravidelně v listopadu pro všechny, kteří se zajímají o problematiku průmyslového značení. V průběhu semináře byl prodiskutován požadavek se zástupci společnosti ROBE lighting. Podle návrhu společnosti ROBE lighting bylo upraveno řešení, které je vzhledem k běžnému použití tiskáren na průmyslové značení, netradiční. 

Samotné realizaci předcházelo vyzkoušení technologií a následné testování v provozních prostorách společnosti BOTTLING PRINTING za účelem zjištění, jestli zařízení splňuje požadovanou představu o výsledku.

Popis řešení

Řešení spočívalo v přípravě jednoduchého pracoviště, které mělo všechny potřebné atributy na splnění očekávání. Pro tuto aplikaci byla využita kontinuální inkoustová tiskárna Linx CJ400 s tiskovou hlavou, která dokáže tisknout až do výšky 20 mm. Pro potřeby potisku čoček byla výška potisku snížena na požadovaných 8mm, pro celistvé pokrytí obvodu čočky. Pracoviště bylo pro práci uspořádáno následovně:

  1. Jako ústřední místo pro barvení byl zvolen rotační trn, na který se přesně ustaví čočka podle přípravku.
  2. V malé vzdálenosti od trnu a čočky na něm položené, byla přesně upevněna tisková hlava.
  3. Po nachystání čočky operátor manuálně spustil tisk pomocí spínače umístěného v blízkosti rotačního trnu.
  4. Po sepnutí spínače začal trn rotovat a tiskárna tisknout ve vzdálenosti do 1 cm od čočky.
  5. Díky rotačnímu pohybu trnu a čočky se nanese inkoust na bok čočky po celém obvodu.
  6. Pro dostatečné pokrytí se cykly opakují 2x až 3x s drobnou časovou prodlevou pro zaschnutí předchozí vrstvy inkoustu.

Pro tuto aplikaci byl využit speciální rychleschnoucí inkoust T551 a díky tomu byla čočka prakticky okamžitě připravena k další manipulaci.

Resumé řešení

Od období, kdy byl identifikován požadavek na potisk, až ke konkrétním jednáním a návrhům řešení, uplynul přes jeden rok. V současné době byla aplikace rozšířena o další typ čočky s průměrem 64mm a rozšíření o další tiskárnu Linx CJ400 s tiskovou hlavou a to z důvodu potřeby nanést inkoust na větší šířku bočních stěn nového typu čočky, která je 14mm. Během barvení větších čoček se tiskové hlavy uspořádaly vedle sebe se vzájemným překrytím paprsku, aby byla zajištěna dostatečně kvalitní a celistvá vrstva inkoustu po celé výšce boku čočky.

Aplikace dnes funguje dle návrhu společnost ROBE lighting a úzké spolupráce společnosti BOTTLING PRINTING. Společnost ROBE lighting shledává celé řešení jako bezproblémové a splňující všechna očekávání, která si na začátku stanovila.

Video ukázka barvení přímo v provozu