Případová studie v automobilovém průmyslu 

Požadavek zákazníka:

Tisk a aplikace etikety na sluneční clony automobilu

Důležitým bodem zadání je stávající pracoviště, kde dochází ke kontrole kompletní clony, na kterou jsme museli navázat a vytvořit pracoviště na míru. Tzn.: informace k tisku a samotné aplikaPřečtce přichází z řídícího PLC kontrolního pracoviště. Naše dílčí řídící PLC informace přijme, vyhodnotí a probíhá automatický cyklus tisku a aplikace etikety. Dále informuje řídící PLC o ukončení cyklu.

Dalším požadavkem byla možnost aplikace na levé a pravé stínítko v co nejsnazší, uživatelsky přívětivé variantě.

Po montáži sluneční clony je třeba etiketu co nejsnáze odtrhnout.

Návrh řešení:

Navrhnutým řešením, dle technického zadání zákazníka, je jednoúčelové automatické pracoviště pro tisk a aplikaci etiket. Použili jsme prověřený a spolehlivý aplikátor etiket společnosti Bluhm Systheme LA 4050S s aplikačním ramenem a integrovanou termotransferovou tiskárnou Avery Denison.pracoviste aplikatoru etiket

Celé řešení bylo zákazníkovi představeno ve 3D modelu. Po jeho odsouhlasení se přistoupilo k výrobě.

Informace o etiketě:

Velikost etikety 38x22

Obsahem etikety je Code 128.

Etiketa slouží v rámci procesu kompletace jako kontrolní bod při dokončení montáže. Po montáži se etiketa odtrhne. Tzn., že zákazník si musel s dodavatelem vyspecifikovat materiál etikety a hlavně lepidlo, aby se při odlepení etiketa neroztrhla a lepidlo nezanechávalo stopy na cloně, avšak musela být dostatečně odolná pro přesun z výrobní do montážní haly.

Popis stroje:

Obsluha založí sluneční clonu do matrice (výměnné matrice pro levou a pravou sluneční clonu), opustí optickou závoru a cyklus se automaticky spustí. Proběhne kontrola správného založení clony do matrice a uzavření krytky zrcátka. V momentě, kdy je vše v pořádku, aplikátor nanese etiketu a po návratu do výchozí polohy dojde k přizvednutí clony z matrice a gravitačně clona sklouzne po rolničkových lištách k dalšímu pracovišti. Po projetí optickou závorou stroj posílá signál předcházejícímu stroji, že může uvolnit další clonu.

Pracoviště obsahuje čidlo pro identifikaci levé nebo pravé sluneční clony, na základě těchto informací potiskne etiketu v požadovaném směru (pro jednotlivé sluneční clony) tak, aby nedocházelo k aplikaci etikety s potiskem „vzhůru nohama“.

jednoucelove automaticke pracoviste

Pracovní postup:

Prvním krokem v cyklu je založení produktu operátorem do matrice. Ta může být nastavena na levé nebo pravé stínítko dle polohy mechanického přesouvače s madlem. Pokud je systém v automatickém režimu, dojde ke kontrole uložení stínítka a uzavření zrcátka. V případě neshody je toto po chvíli vyhodnoceno jako porucha a signalizováno na majáku a displeji PLC.

V případě, že kontroly proběhnou v pořádku, dojde k požadavku binárním signálem na nadřazený řídící systém o aktuální data pro založený produkt. Tato jsou po ethernetu následně zpracována a upravena do formátu pro tiskárnu. V dalším kroku je binárním signálem aktivován aplikátor a dojde k výtisku a aplikaci etikety na specifikované místo stínítka. Poté je matrice přizvednuta na pneumatickém pístu a stínítko odjíždí po gravitačním dopravníku na výstup (matrice se stínítkem zůstává ve spodní poloze tehdy, pokud čidlo na výstupu hlásí zaplněný gravitační dopravník).