Značení slunečních clon do vozidel pro Grupo Antolin Bratislava

Grupo Antolin Bratislava je součástí nadnárodní společnosti a je čelním představitelem ve výrobě interiérových dílů pro automobilový průmysl. Tisk a aplikace etikety na sluneční clony automobilu.

Klíčové požadavky: reverzní tisk a snadné odtržení etikety

  • Tisk a aplikace etikety na sluneční clony autotomobilu
  • Vytvořit pracoviště na míru, které naváže na stávající pracoviště, kde dochází ke kontrole kompletní clony
  • Aplikace na levé a pravé stínítko v co nejsnazší a uživatelsky přívětivé variantě
  • Po montáži sluneční clony je třeba etiketu co nejsnáze odtrhnout

Řešení: čidlo pro identifikaci směru a aplikátor s termotransferem

  • Jednoúčelové automatické pracoviště pro tisk a aplikaci etiket
  • Aplikátor etiket společnosti Bluhm Systheme LA 4050S s ramenem a integrovanou termotransferovou tiskárnou Avery Denison
  • Etiketa slouží v rámci procesu kompletace jako kontrolní bod při dokončení montáže. Po montáži se etiketa odtrhne. 
  • Pracoviště obsahuje čidlo pro identifikaci levé nebo pravé sluneční clony, na základě těchto informací potiskne etiketu v požadovaném směru tak, aby nedocházelo k aplikaci etikety s potiskem „vzhůru nohama“

Výsledek: značení na levou i pravou clonu

Obsluha založí sluneční clonu do matrice, opustí optickou závoru a cyklus se automaticky spustí. Proběhne kontrola správného založení clony a uzavření krytky zrcátka.

V momentě, kdy je vše v pořádku, aplikátor nanese etiketu a po návratu do výchozí polohy dojde k přizvednutí clony a ta pak sklouzne k dalšímu pracovišti. Po projetí optickou závorou stroj posílá signál předcházejícímu stroji, že může uvolnit další clonu.

 Chci podobné řešení

pracoviste aplikatoru etiket