Šetření času a financí u výrobce chipsů a křupek

Přední výrobce chipsů a křupek má problémy se značením na kartonové krabice s jejich starší stávající tiskárnou. Tento problém vyústil do zvýšených nákladů spojených s prostoji ve výrobě, častými opravami a únikem inkoustu. Záměrem bylo nabídnout řešení, které nejenom sníží prostoje, ale také zvětší rozměr potiskované plochy, umožní propojení všech linek do jedné centrální a v neposlední řadě sníží spotřebu inkoustu.

Řešení: ovladač na 6 výrobních linek

  • Jako řešení byla navrhnuta univerzální tisková platforma MPERIA™, která kombinuje piezo tiskové hlavy s vysokým rozlišením, T-Series.
  • K vyřešení potřeb společnosti byl dodán jeden MPERIA™ kontrolní panel, kterým se dá ovládat šest výrobních linek, kdy tiskové hlavy se speciálně montují na každou výrobní linku.

Výsledek: řízení linek z jednoho místa a vzdálená pomoc

S produktem MPERIA™ výrobce ovládá všechny výrobní linky z jednoho centrálního místa a případné problémy může řešit vzdáleně pomocí virtuální síťové aplikace. Tato úprava rapidně snížila náklady na prostoje, předělávky a znehodnocení zboží. Průměrná měsíční úspora činí přes 20 000 Kč. Dalším benefitem bylo, že firma již nemusí čekat na technickou podporu při některých poruchách. Navíc tiskové hlavy T-Series umožňují až 4palcovou tiskovou oblast* a mají recirkulační inkoustový systém, který snižuje odpadní inkoust a šetří čas údržby. Roční úspora ve firmě se odhaduje na 30 000 Kč.

* 4palcová oblast na jednu tiskovou hlavu. Spojením více hlav se potiskovaná oblast rozšíří.

Zdroj: volný překlad ze stránek dodavatele a výrobce – Matthews Marking Systems

Značení kartonových krabic předního výrobce chipsů a křupek

 Chci podobné řešení