Kvůli značení a kontrole ložisek musela firma ZKL vyčlenit 2 zaměstnance. Teď je mohla přeřadit jinam

Desítky tisíc měsíčně stáli firmu ZKL Brno s.r.o. dva zaměstnanci, kteří ručně vyráželi kódy do ložisek, respektive kontrolovali jejich výslednou kvalitu. Díky spolupráci s BOTTLING PRINTING teď tuto práci dělají stroje – za zlomek nákladů a s téměř nulovou chybovostí.

Výchozí stav: ruční potisk i kontrola

Před navázáním spolupráce to ve firmě ZKL Brno vypadalo asi takto:

 • první zaměstnanec do ložisek ručně vyrážel identifikační kódy,
 • druhý zaměstnanec okem kontroloval úplnost ložisek a jejich válečků.

Jakkoliv byli oba dva při své práci precizní, občas se nevyhnuli chybě – a pustili do prodeje neúplné nebo špatně označené ložisko. Firma ZKL proto dospěla k rozhodnutí, že proces přenechá strojům.

Klíčové požadavky: přesné značení a kamerová kontrola

Na začátku spolupráce z firmy ZKL přišlo 14 klíčových požadavků, kterým muselo nové řešení vyhovovat. Mimo jiné žádali:

 1. aby nové stroje značily ložiskové kroužky na čelní části,
 2. aby kontrolu úplnosti ložisek pohlídal kamerový systém,
 3. abychom systém navrhli tak, že axiální ložiska budou označená dvakrát,
 4. aby zadání nového typu ložiska a seřízení linky zabralo maximálně 15 minut,
 5. aby výběr kódu z připravené databáze trval maximálně minutu,
 6. aby firma mohla celé pracoviště kdykoliv přepnout do ručního režimu
 7. nebo aby systém ukládal snímky z kamer do datového úložiště.

Řešení: odlišná pracoviště na malá a velká ložiska

Po zadání jsme okamžitě začali pracovat na možných řešeních a navrhli klientovi dvě pracoviště, která splňovala všechna kritéria:

 • malé pracoviště pro axiální a radiální ložiska do průměru 250 mm a hmotnosti 18 kg,
 • velké pracoviště pro axiální a radiální ložiska do průměru 400 mm a hmotnosti 85 kg.

Dost času jsme věnovali také výběru technologie pro značení, po sérii testů jsme ukázali na vláknový laser MACSA F 9020. Právě tento laser totiž výborně reagoval s povrchem ložiska a vytvářel tak velmi dobře čitelný kód.

Laser Macsa F_v akci

Výsledek: každou půlminutu hotové ložisko

Malé a velké pracoviště se od sebe liší jen kapacitními možnostmi, jinak obě pracují stejně:

 1. systém pomocí dopravníku dopraví ložisko na pracoviště,
 2. čelisti pevně sevřou a uchopí ložisko,
 3. vláknový laser označí ložisko na přesně vytipovaném místě,
 4. čelisti nakloní ložisko o 30° a posunou ložisko pod kamerový systém,
 5. kamerový systém zkontroluje vypálený kód i úplnost ložiska.

Pokud je ložisko kompletní a správně označené, putuje na výstupní dopravník, kde už si ho přeberou pracovníci pro zabalení a expedici.

Pokud je naopak nekompletní nebo špatně označené, míří na skluz pro vadné výrobky.

Celý proces přitom trvá pouhých 30 sekund (v případě malého pracoviště), respektive 40 sekund (v případě velkého pracoviště).

Macsa F_ložisko

Závěr: zrychlení práce, úspora nákladů i nižší chybovost

Vyjednávání, zpřesňování požadavků a návrh řešení zabraly téměř rok, samotnou realizaci jsme pak zvládli během 3 měsíců.

Majitel firmy ZKL he po čtvrt roce s novými stroji nadšený. „Po zavedení technologie se celý proces značení a kontroly ložisek značně zjednodušil a urychlil. Pocítili jsme menší chybovost a v konečném součtu i ušetřili na nákladech.

„Celkově vnímám spolupráci jako přínosnou, jednoznačně vedla ke zvýšení kvality našeho výrobního procesu.“

Laser Macsa F_pracoviště

 Chci podobné řešení