Ve spolupráci s Explosia jsme vytvořili speciální tiskové pracoviště pro značení průmyslových trhavin

Spolupráce firem Explosia a.s. a BOTTLING PRINTING s.r.o. se datuje od roku 2009. Explosia, která dosud využívala nejmenovaná tisková zařízení, převzala spolu se společností Istrochem Explosives Bratislava několik potiskovacích strojů značky Matthews

Klíčové požadavky: dodržení směrnic EU 

  • Evropská unie v rámci boje proti terorismu vydala směrnici závaznou pro všechny členské státy EU, která nařizovala označení každého nejmenšího obalu výbušniny pro civilní používání.
  • Označení muselo být jednoznačným elektronicky čitelným identifikátorem a zároveň okem čitelnou alfanumerickou informací o výrobku, stejnou, jaká se skrývá v kódu.

Řešení: návrh tiskového pracoviště a komunikačního jazyka

  • Společnou prací specialistů ze společnosti BOTTLING PRINTING a technology ze společnosti Explosia byly určeny základní pilíře a principy tzv. tiskového pracoviště a to v jednotlivých objektech výroby průmyslových trhavin a bezdýmných prachů. 
  • Prvním krokem bylo schválení potiskovací hlavy ink jet tiskárny LINX 5900 a všech dalších modifikací do výbušného prostředí V1 a V2. Tento úkol se zdařil ve spolupráci s Fyzikálně technickým zkušebním ústavem FTZÚ v Ostravě – Radvanicích.

Základní složení celého pracoviště:

1. Infračervené čidlo SICK načte průchod nálože
2. Ink jetová tiskárna LINX opatří nálož předepsaným potiskem
3. Kamera COGNEX DATAMAN načte elektronické údaje z náložky
4. PC systém AUTOCONT verifikuje údaje a uloží data do systém
  • Aby byla dodržena kontinuita výrobní řady náloží před uložením do dalších obalů (kartonových beden nebo sáčků), musela být odstraněna vysoká zmetkovitost ve výrobě. To byl první krok ke zlepšení celého výrobního procesu. 
  • Dalším krokem bylo vytvoření komunikačního jazyka pro průchod celé zakázky firmou od zadání prvotního požadavku pro výrobu až po výstup datového souboru vyrobených náloží, sáčků, krabic a palet zákazníkovi, nejlépe ve formátu xml. K tomu velmi napomohlo, že firma Explosia má zaveden informační systém SAP a podařilo se implementovat moduly výroba a skladování do označovacího systému.

Evropský kontext značení

Protože akciová společnost Explosia je největším výrobcem průmyslových trhavin v České republice, byla uzavřena dohoda o spolupráci v této oblasti s výrobcem rozbušek, firmou Austin Detonator. Byl vyvinut společný program Ex Tracer pro označování všech výbušných komerčně používaných předmětů a tento program je plně kompatibilní se všemi programy ostatních velkých výrobců výbušnin v Evropě.

Ve spolupráci s evropskou federací výrobců výbušnin (FEEM) byl vytvořen průvodce značením, který zavedl aplikační identifikátory pro snazší čitelnost elektronických kódů, dále předepsal strukturu celého kódu. Ten určuje zemi výrobce, identifikaci výrobce pomocí trojmístného kódu a logistické údaje o výrobku – buďto identifikaci dle SAP, nebo podle čísla zakázky apod. Dalšími údaji jsou hmotnost, průměr, úroveň balení

Výsledek: 9 tiskových pracovišť

Mravenčí pílí se podařilo vytvořit celkem devět tiskových pracovišť na označování všech typů průmyslových trhavin a bleskovic a dvě pracoviště pro označování obalů s bezdýmnými prachy LOVEX. Nálože jsou potiskovány, pokud to jejich povrch a materiál dovolí, ink jetovými tiskárnami LINX 7900, případně jsou polepovány etiketami s potiskem vyrobenými na termotransferové tiskárně ZEBRA ZM 600. 

Výrobek je v systému sledován pomocí programu ExLabelling a nakonec je pro konečného zákazníka vydán xml soubor pomocí programu Ex Tracer. Ve skladu nebo u konečného zákazníka je načítán elektronickými čtečkami Motorola nebo podobnými komerčními čtečkami.

Případová studie byla vytvořena ve spolupráci se společností Explosia, a.s. 

 Chci podobné řešení