Poznejte, jaké faktory vstupují do rozhodování o volbě inkoustu

Nastavení výrobních procesů je složitou záležitostí. Vyžaduje si mnoho znalostí, zkušeností a někdy i taktiku pokus – omyl. Průmyslové značení není výjimkou. To zahrnuje především výběr správné technologie, případně vytipování vhodného inkoustu. Co se však stane, když se některé výrobní procesy musí náhle změnit a vy jste vystaveni velkému úkolu adaptace zbylých procesů, jakým může být i průmyslové značení?

Na modelovém příkladu vám ukážeme různé výrobní etapy, do kterých lze aplikovat značící technologie. V nich se dozvíte, jaké faktory mají vliv na výběr vhodného inkoustu.

Modelový příklad demonstruje plnění rajčatových omáček do plastových stojacích sáčků a jejich potiskování datem spotřeby v různých výrobních etapách:

1. Tisk před plněním 

Materiál, na povrch kterého se potiskuje, je v této etapě v tzv. východiskovém stavu. Při volbě vhodného inkoustu v této etapě je potřeba zvážit několik základních faktorů. Tím nejdůležitějším je typ materiálu a jeho statická povrchová energie. Nesprávně zvolený inkoust na potiskovaný povrch může mít za následek nízkou adhezi, neboli přilnavost inkoustu na povrchu.

2. Tisk po naplnění 

Pokud se tiskne po naplnění výrobku obsahem (produktem), může se projevit hned několik kritických faktorů, které ovlivňují kvalitu potisku. Pokud se obsah do nádoby (obalu) dostává horký, může zvýšená teplota obalu poškodit strukturu inkoustu. Stejně je tomu tak, pokud je obsah chlazený – vzniklé kapičky na povrchu obalu mohou narušit inkoust a zapříčinit snížení jeho kvality. V takovém případě je vhodné použít procesům odolný inkoust.

Dalším rizikovým faktorem je kontaminace inkoustového potisku náplní výrobku během plnícího cyklu. Ta se může nechtěně dostat na inkoust a způsobit jeho znehodnocení - setření. Pokud se výrobky dostávají do fyzického kontaktu s dalšími předměty na výrobní lince (např. válce), mohou různé otěry nanesený inkoust ihned po jeho nátisku setřít. V takovém případě je potřeba zvolit rychleschnoucí inkoust s obsahem velmi rychle těkavého metyletylketonu, díky kterému budete mít jistotu včasného zaschnutí.

3. Tisk před tepelnou úpravou 

Tepelnou úpravou výrobku může být jeho zchlazení nebo zahřátí ve vodní lázni resp. sterilace. Druhotným vlivem pak může být i zvýšená vlhkost prostředí. Nanesený inkoust může následkem těchto vlivů radikálně změnit své vlastnosti a zcela se znehodnotit. Vše závisí od doby, po kterou je inkoust těmto vlivům vystaven a také od výše změny teploty. Řešení může být ve využití inkoustu, který je odolný vůči změnám teplot, tedy speciální černý inkoust, nebo tzv. termochromický inkoust, který je speciálně navržen pro tyto případy. Během teplotních výkyvů změní barvu, a tak je garantována nejen jeho odolnost ale i to, že tepelná úprava proběhla úspěšně.

4. Tisk před ochranným/skupinovým zabalením

Skupinové nebo ochranné balení bývá zpravidla z fólie různé tloušťky. Právě tloušťka fólie může být dalším kritickým faktorem, který má vliv na zachování kvality inkoustu. Je-li fólie příliš silná, je potřeba ji více nahřát, aby se dostatečně smrštila. Aplikované teplo může narušit strukturu inkoustu a natažená fólie jej může následně setřít.

V zásadě platí, že nejdůležitějším rozcestníkem pro volbu vhodného inkoustu bývá materiál, na který se značí. Najde-li se další kritický faktor ovlivňující kvalitu inkoustu, pak se volí z dalších podkategorií inkoustů.

Vytvoření vzorků zdarma

Nechte si bezplatně vytvořit potisk libovolnou technologii na vzorku vašeho výrobku.

Prozkoumat »