Život v BOTTLING PRINTING

Čemu věříme

Náš tým

Mezi našimi zaměstnanci jsou jak ženy, tak muži, starší i mladí, tělesně handicapovaní i sportovci. Neděláme rozdíly, spolu jsme jeden kolektiv. Navzájem se podporujeme.
 

Teambuilding

Pro posílení týmového ducha, několikrát ročně pořádáme společné aktivity. Mezi nejoblíbenější patří letní splavování řek, volejbalový turnaj nebo zimní lyžařský zájezd a předvánoční večírek ve vinném sklepě.

firemni kultura BOTTLING PRINTING

 

Certifikace ISO

Naše společnost je držitelem mezinárodně platných certifikátů kvality ISO, které naplňujeme i nad rámec povinností.
 

Systémy managementu jakosti – QMS

Certifikát ISO 9001:2015

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikát ISO 45001:2018

Systém environmentálního managementu

Certifikát ISO 14001:2015

Ocenění

Nejlepší prodej LINX 8900 (ocenění britského výrobce technologií Linx)

Globální obchod roku 2013 (ocenění britského výrobce technologií Linx)

Ocenění za 10 let spolupráce (ocenění amerického výrobce technologií Matthews)

Vítěz regionu v letech 2009 a 2010 (ocenění britského výrobce technologií Linx)

 

Podpora účasti na zahraničních veletrzích společnosti

Naše společnost realizovala projekt s názvem „Podpora účasti na zahraničních veletrzích společnosti BOTTLING PRINTING s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001727, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu byla podpora opakované účasti společnosti BOTTLING PRINTING s.r.o. na třech nejvýznamnějších slovenských a rumunských veletrzích v oboru, a to v období let 2015 - 2017. Tyto veletrhy s mezinárodním dosahem byly zaměřené na balicí technologie, strojírenství a technologie automatizace výrobních procesů (včetně označování výrobků a balení). Celkem bylo podpořeno 6 účastí na těchto veletrzích.

Realizace projektu přispěla ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele a zvýší možnosti jeho mezinárodní expanze. Došlo k získání nových zákazníku, růstu exportu a tržeb.

Na základě předchozího úspěšného projektu naše společnost realizuje nový projekt s názvem „Veletrhy BOTTLING PRINTING 2019-2020“ reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013542, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem tohoto projektu je podpora individuální účasti společnosti BOTTLING PRINTING s.r.o. na slovenském veletrhu v roce 2019. Veletrh je zaměřen na balicí technologie, strojírenství a technologie automatizace výrobních procesů (včetně označování výrobků a balení) - společnost BOTTLING PRINTING s.r.o. zde bude prezentovat škálu svých výrobků v oblasti realizace průmyslového značení a kódování.

dotace web bottling printing