Život v BOTTLING PRINTING

Čemu věříme

Náš tým

Mezi našimi zaměstnanci jsou jak ženy, tak muži, starší i mladí, tělesně handicapovaní i sportovci. Neděláme rozdíly, spolu jsme jeden kolektiv. Navzájem se podporujeme.
 

Teambuilding

Pro posílení týmového ducha, několikrát ročně pořádáme společné aktivity. Mezi nejoblíbenější patří letní splavování řek, volejbalový turnaj nebo zimní lyžařský zájezd a předvánoční večírek ve vinném sklepě.

firemni kultura BOTTLING PRINTING

 

Certifikace ISO

Naše společnost je držitelem mezinárodně platných certifikátů kvality ISO, které naplňujeme i nad rámec povinností.
 

Systémy managementu jakosti – QMS

Certifikát ISO 9001:2008

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikát BS OHSAS 18001:2007

Systém environmentálního managementu

Certifikát ISO 14001:2004

 

Ocenění

Globální obchod roku 2013 (ocenění britského výrobce technologií Linx)

Ocenění za 10 let spolupráce (ocenění amerického výrobce technologií Matthews)

Vítěz regionu v letech 2009 a 2010 (ocenění britského výrobce technologií Linx)

 

Podpora účasti na zahraničních veletrzích společnosti

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Podpora účasti na zahraničních veletrzích společnosti

BOTTLING PRINTING s.r.o.“, reg.č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001727, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je podpora opakované účasti společnosti BOTTLING PRINTING s.r.o. na třech nejvýznamnějších slovenských a rumunských veletrzích v oboru, a to v období let 2015 - 2017. Tyto veletrhy s mezinárodním dosahem jsou zaměřené na balicí technologie, strojírenství a technologie automatizace výrobních procesů (včetně označování výrobků a balení). Celkem bude podpořeno 6 účastí na těchto veletrzích.

Realizace projektu přispěje ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele a zvýší možnosti jeho mezinárodní expanze. Dojde k získání nových zákazníku, růstu exportu a tržeb.

dotace web bottling printing