Logo

Podpora účasti na zahraničních
veletrzích společnosti

Naše společnost realizovala projekt s názvem „Podpora účasti na zahraničních veletrzích společnosti BOTTLING PRINTING s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001727, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu byla podpora opakované účasti společnosti BOTTLING PRINTING s.r.o. na třech nejvýznamnějších slovenských a rumunských veletrzích v oboru, a to v období let 2015 - 2017. Tyto veletrhy s mezinárodním dosahem byly zaměřené na balicí technologie, strojírenství a technologie automatizace výrobních procesů (včetně označování výrobků a balení). Celkem bylo podpořeno 6 účastí na těchto veletrzích.

Realizace projektu přispěla ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele a zvýší možnosti jeho mezinárodní expanze. Došlo k získání nových zákazníku, růstu exportu a tržeb.

Na základě předchozího úspěšného projektu naše společnost realizuje nový projekt s názvem „Veletrhy BOTTLING PRINTING 2019-2020“ reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013542, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem tohoto projektu je podpora individuální účasti společnosti BOTTLING PRINTING s.r.o. na slovenském veletrhu v roce 2019. Veletrh je zaměřen na balicí technologie, strojírenství a technologie automatizace výrobních procesů (včetně označování výrobků a balení) - společnost BOTTLING PRINTING s.r.o. zde bude prezentovat škálu svých výrobků v oblasti realizace průmyslového značení a kódování.